Kontakt: Svenska Interpress AB


Telefon och Fax
Tel vx 08-506 506 00   -   Fax 08 - 506 507 50
Postadress
c/o Tidsam AB, P.O. Box 48, 129 21 Hägersten Sweden
Besöksadress (kontor)
Tidsam AB, Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten
Lev.adress (gods)
Tidsam AB, Silkesvägen 39, 331 35 Värnamo
Kundeservice Norge
Tlf 22 57 32 00
Fax 22 57 32 65
E-post kundeservice@interpress.no
E-post Personal
fornamn.efternamn@interpress.se
fornamn.efternamn@interpress.no