Grönköpings Veckoblad

Grönköpings Veckoblad – Sveriges enda månatliga veckotidning – grundades 1902 av Hasse Z och har sedan dess betraktat omvärlden ur sitt eget speciella perspektiv. Politik, kultur och annan galenskap i det svenska samhället undgår sällan att finna sin motsvarighet i Grönköping, och kommunens invånare har ofta en förvånande likhet med kända personer i mera riksomfattande sammanhang. Om detta innebär satir eller verklighetsskildring kan måhända diskuteras. Hur som helst är Grönköpings Veckoblad en unik tidning, inte bara i sin egenskap av ständigt regeringsorgan (oavsett vilka partier som regerar) utan också därför att ingenting liknande ges ut i resten av världen – i varje fall inte avsiktligt.

Grönköpings Veckoblad
Art. nr9072
Utgåva202307
Förs. dag2023-09-19
I butik till2023-10-17
Pris Sverige69.00 kr
LandSverige
SpråkSvenska
Utkommer10 gånger / år